وب کار
شرکتی نوپا در زمینه طراحی و توسعه وب و اپلیکیشن
امروزه به دلیل بی شمار شرکت و سازمان های توسعه دنیای تکنولوژی تعداد فناوری های مورد استفاده بسیار زیاد شده است و این قابلیت برای یک نفر یا حتی تیم کوچک فراهم نیست که بر بیشتر آنها مسلط باشند.
شرکت وب کار با تیمی قدرتمند و کارپشته کارها را به صورت دقیق و طبق برنامه تقسیم بندی می کند. و هرکدام از افراد تیم در زمینه خاصی مهارت دارند و سعی می کنند هر روز در زمینه خود مهارت بیشتر کسب کنند.

ویژگی های برجسته تیم ما

اصولی هست که برای ما شعار نیستند بلکه اصل و مبنای کار تیمی ما در وب کار هستند

هماهنگ و یکپارچه

کار تیمی همواره سخت بوده است اما با مدیریت عالی و برنامه دقیق و مناسب پروسه کار تیمی بسیار آسانتر و هماهنگ تر شده است

خلاق و مشتاق یادگیری

خلاقیت برای ما شعار نیست بلکه هدفی است که بسیار دنبال می کنیم و بر این اساس همواره سعی در یادگیری روش ها و ساختارهای جدید هستیم

متعهد

تعهد ما در هر پروژه و کار تامین نیاز مشتری و فراتر از آن است. هرآنچه لازم باشد که کارفرما و مشتریان ما بدانند ما از گفتن آن دریغ نمی کنیم.
اعضای تیم وب کار
با افراد تیم ما در وب کار آشنا شوید و در صفحه شخصی هر فرد مهارت ها و مقالات مربوط به آن را مطالعه بفرمایید